You can interactively explore the region where Perseverance landed on Mars via the 360-degree YouTube video below.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir